Click one of these drop-down menus to drill-down to another specific area..  .


Hoseasons Boats on the Norfolk Broads

Acle, Brundall, Stalham, Houseboats, Reedham, Wroxham/Horning,

Holiday Cottages in Cardigan-Ceredigion, Wales

Brought to you by explorethecountry.com

Select a specific location and display Holiday Cottages from cottages.com or select another option from the menu above.


 

Google Map centred on:  Cardigan-Ceredigion, Wales -  

Before booking on-line, please ensure that you are satisfied with the location of the property - a map of the location for each property is displayed with the property details.
 

Click to display map of Holiday Cottages in Cardigan-Ceredigion - opens new window - close to returnClick to display al lHoliday Cottages in this county - opens new window - close to return.
 

or select one of these locations (and drill-down to display Holiday Cottages within 50 miles radius with those closest first)...
A   Aber, Aber-Banc, Aberaeron, Aberarth, Aberffrwd, Abermagwr, Abermeurig, Aberporth, Aberystwyth, Adpar, Alltyblaca,
B   Banc-y-Darren, Bangor Teifi, Bethania, Betws Bledrws, Betws-Ifan, Beulah, Blaenannerch, Blaencelyn, Blaencillech, Blaencwrt, Blaenpenal, Blaenplwyf, Blaenporth, Bont-goch, Borth, Bow Street, Bronant, Brongest, Brongwyn, Bryndioddef, Bryngwyn, Brynhoffnant, Brynog, Brynteg, Bwlch-Llan, Bwlch-y-fadfa,
C   Caerwedros, Caledrhydiau, Capel Bangor, Capel Betws Lleucu, Capel Cynon, Capel Dewi, Aberystwyth, Capel Dewi, Llandysul, Capel Madog, Capel Seion, Capel Tygwydd, Cardigan, Castell Howell, Cellan, Cenarth, Cilcennin, Ciliau Aeron, Clarach, Cnwch Coch, Coed y Bryn, Comins Coch, Cribyn, Croes-lan, Cross Inn, Llandysul, Cross Inn, Llanrhystyd, Crosswood, Cwm-cou, Cwmbrwyno, Cwmerfyn, Cwmrheidol, Cwmsychbant, Cwmsymlog, Cwmystwyth, Cwrt-newydd,
D   Derry Ormond Park, Devils Bridge, Dihewyd, Dol-y-Bont, Drefach, Dyffryn-castell,
E   Eglwys Fach, Eglwysfach,
F   Felinfach, Felinwynt, Ferwig, Ffair Rhos, Ffos-y-ffin, Ffoshelyg, Ffostrasol, Furnace,
G   Gartheli, Glan Denys, Glandyfi, Glanywern, Glynarthen, Goginan, Gors, Gorsgoch,
H   Hawen, Henllan, Horeb,
L   Lampeter, Llaingarreglwyd, Llan-non, Llanafan, Llanarth, Llanbadarn Fawr, Llancynfelyn, Llanddeiniol, Llanddewi-Brefi, Llandre, Llandyfriog, Llandygwydd, Llandysiliogogo, Llandysul, Llanerch-Aeron, Llanfair Clydogau, Llanfarian, Llanfihangel-y-creuddyn, Llanfihangel-Ystrad, Llangawsai, Llangeitho, Llangoedmor, Llangorwen, Llangranog, Llangwyryfon, Llangybi, Llangynllo Farm, Llanilar, Llanina, Llanllwchaiarn, Llanon Non, Llanrhystud, Llansanffraid, Llansantffraed, Llanwenog, Llanwnnen, Llechryd, Lledrod, Llundain-fach, Llwyn-y-groes, Llwyncelyn, Llwyndafydd,
M   Maen-y-groes, Maesllyn, Maesycrugiau, Maesymeillion, Monachty, Mwnt, Mydroilin,
N   Nantcwnlle, Nanternis, Nebo, New Cross, New Quay,
O   Oakford,
P   Panteg, Panteg Cross Roads, Pantgwyn, Pantygrwndy, Parcllyn, Pen-bont Rhydybeddau, Pen-ffordd, Pen-ffordd, Penbryn, Pendinas, Penglais, Pennant, Penparc, Penparcau, Penrhiw-llan, Penrhiwpal, Penrhyn-Coch, Pentre R Bryn, Pentrebach, Pentregat, Pentrellwyn, Penuwch, Penyranchor, Pisgah, Plas Gogerddan, Plwmp, Pont Creuddyn, Pont-rhyd-y-groes, Pont-Sian, Ponterwyd, Pontgarreg, Ponthirwaun, Pontrhydfendigaid, Pren-gwyn,
R   Rhodmad, Rhos-hill, Rhyd-rosser, Rhyddlan, Rhydlewis, Rhydowen, Rhydyfelin,
S   Salem, Sarnau, Shingrig, Silian, Southgate, Strata Florida, Swyddffynnon, Synod, Synod Inn,
T   Tal-gareg, Tal-sarn, Talybont, Tan-y-groes, Temple Bar, Towyn, Tre Taliesin, Tre-groes, Trefechan, Trefenter, Trefilan, Tregaron, Tremain, Trer-ddol, Tresaith, Trisant, Troedyraur, Tynreithyn, Tynygraig,
U   Upper Borth,
W   Waun Fawr,
Y   Ynyslas, Ysbyty Cynfyn, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Aeron, Ystrad Meurig, Ystumtuen,