Click one of these drop-down menus to drill-down to another specific area..  .


Hoseasons Boats on the Norfolk Broads

Acle, Brundall, Stalham, Houseboats, Reedham, Wroxham/Horning,

Holiday Cottages in Gwynedd, Wales

Contact phone numbers for help and support - England: Cottages.com: 0345 268 1458 and Hoseasons: 0345 498 6518

Brought to you by explorethecountry.com

Select a specific location and display Holiday Cottages from cottages.com or select another option from the menu above.


 

Google Map centred on:  Gwynedd, Wales -  

Before booking on-line, please ensure that you are satisfied with the location of the property - a map of the location for each property is displayed with the property details.
 

Click to display map of Holiday Cottages in Gwynedd - opens new window - close to returnClick to display al lHoliday Cottages in this county - opens new window - close to return.
 

or select one of these locations (and drill-down to display Holiday Cottages within 50 miles radius with those closest first)...
A   Aber-Cywarch, Aberangell, Abercywarch, Aberdaron, Aberdesach, Aberdovey, Aberdovey, Abererch, Abergeirw, Abergwynant, Abergwyngregyn, Abergynolwyn, Aberllefenni, Abersoch, Afon Wen, Arenig, Arthog,
B   Bala, Bangor, Bardsey Island, Barmouth, Beddgelert, Belle Vue, Bethania, Bethel, Bala, Bethel, Caernarfon, Bethesda, Bethesda Bach, Betws Garmon, Blaenau Ffestiniog, Bont Newydd, Dolgellau, Bontddu, Bontnewydd, Caernarfon, Borth-y-gest, Botwnnog, Braichmelyn, Brithdir, Bronaber, Bryn Glas, Bryn Mawr, Bryncroes, Bryncrug, Brynkir, Brynrefail, Bwlch-Derwin, Bwlchtocyn,
C   Caeathro, Caerdeon, Caerhun, Caernarfon, Capel Carmel, Capel Celyn, Capel-y-graig, Carmel, Carneddi, Cefn Ddwysarn, Ceidio, Cennin, Ceunant, Chwilog, Cilan Uchaf, Cilgwyn, Clwt-y-Bont, Clynnog-fawr, Coed y Parc, Coed Ystumgwern, Corris, Criccieth, Criccieth Castle, Croesor, Crogen, Cross Foxes, Crymlyn, Cutiau, Cwm Teigl, Cwm-Cewydd, Cwm-y-glo, Cwrt,
D   Deiniolen, Dinas Dinlle, Dinas Mawddwy, Dinas, Caernarfon, Dinas, Pwllheli, Dinorwig, Dolbenmaen, Dolgellau, Dolgoch, Dolydd, Drws y Nant, Dyffryn, Dyffryn Ardudwy,
E   Edern, Efailnewydd, Eisingrug, Esgairgeiliog,
F   Fachwen, Fairbourne, Felinheli, Ffestiniog, Ffridd Uchaf, Friog, Fron, Frongoch,
G   Gallt-y-foel, Garndolbenmaen, Garnfadryn, Garreg, Gell, Gell Isaf, Gellilydan, Gerlan, Glan-yr-afon, Glanrafon, Glanypwll, Glasinfryn, Golan, Griffiths Crossing, Groesffordd, Groeslon, Gwydir, Gyrngoch,
H   Halfway Bridge, Harlech, Harlech Castle,
I   Islawr dref, Islawr-dref,
L   Llanaber, Llanaelhaearn, Llanarmon, Llanbedr, Llanbedrog, Llanberis, Llandanwg, Llanddeiniolen, Llandderfel, Llanddwywe, Llandecwyn, Llandegai, Llandegwning, Llandwrog, Llandygai, Llanedwen, Llanegryn, Llanelltyd, Llanenddwyn, Llanengan, Llanfachreth, Llanfaelrhys, Llanfaglan, Llanfair, Llanfendigaid, Llanfihangel-y-Pennant, Llanfor, Llanfrothen, Llangelynnin, Llangian, Llangower, Llangwnadl, Llangybi, Llaniestyn, Llanllechid, Llanllyfni, Llannor, Llanrug, Llanuwchllyn, Llanwnda, Llanycil, Llanymawddwy, Llanystumdwy, Llawr Y Dref, Llidiardau, Llithfaen, Llwyn Hudol, Llwyndyrys, Llwyngwril,
M   Maentwrog, Maesgeirchen, Mallwyd, Manod, Methlem, Meyllteyrn, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Minffordd, Tywyn, Minllyn, Morfa, Morfa Bychan, Morfa Nefyn, Mynydd Llandegai, Mynydd Nefyn, Mynytho,
N   Nanhoron, Nant Ffrancon, Nant Gwynant, Nant Peris, Nantlle, Nantmor, Nazareth, Nebo, Nefyn,
P   Pale, Pandy, Pant Glas, Pant Llwyd, Pantglas, Pantperthog, Parc, Pen-sarn, Llanbedr, Pen-sarn, Pwllheli, Pen-y-bryn, Pen-y-graig, Pen-y-groeslon, Pencaenewydd, Penisar Waun, Penisar Waun, Penllech, Penmaenpool, Penmorfa, Pennal, Pennant, Penrallt, Penrhos, Penrhosgarnedd, Penrhyn Castle, Penrhyn Park, Penrhyndeudraeth, Pentir, Pentre Gwynfryn, Pentre Uchaf, Pentrefelin, Penygroes, Pistyll, Plas Brondanw, Plas Gwyn, Plas Llwyngwern, Pont Aberglaslyn, Pont Rhythallt, Pont-Rug, Pontllyfni, Porthmadog, Portmeirion, Prenteg, Pwllheli,
R   Rachub, Rhedyn, Rhiw, Rhiwbryfdir, Rhiwlas, Bala, Rhos-fawr, Rhos-y-Gwaliau, Rhos-y-llan, Rhosbodrual, Rhosgadfan, Rhoslan, Rhoslefain, Rhostryfan, Rhyd, Rhyd Uchaf, Rhyd y Sarn, Rhyd-Ddu, Rhyd-y-Clafdy, Rhyd-yr-onen, Rhydymain,
S   Sarn Bach, Sarn Meyllteyrn, Sarnau, Saron, Sling, St. Anns Bethesda,
T   Tabor, Tain Lon, Tal-y-Bont, Tal-y-Bont, Tal-y-llyn, Talsarnau, Talysarn, Tanygrisiau, The Park, Ton-fanau, Tonfanau, Trawsfynydd, Treflys, Trefor, Tregarth, Tremadoc, Tudweiliog, Ty-hen, Ty-nant, Tywyn,
U   Upper Corris,
V   Vaynol Hall, Vaynol Park,
W   Waen Wen, Waunfawr, Wenallt,
Y   Y Felinheli, Y Ffor, Ynys,